Sahabat Penulis
| Fast Response WA 0813-6160-2290
Informasi

Klik Ikon di bawah untuk menuju akun sosial media dan toko online kami

    »    POST    »    SEWATES GURIT

SEWATES GURIT

 


Judul Buku SEWATES GURIT

Jenis         : Kumpulan Puisi

Penulis     Angger Prakuntama, S.Pd.

ISBN         : dalam proses

Harga         : Rp55.000

Cuplikan                 
 
    Geguritan menika minangka inspirasi panyerat saking pangalaman ingkang endah nalika kegiatan menapa kemawon ingkang saklajengaken dipunpaparaken awujud seratan satemah ndadosaken gurit-gurit kang endah. Wonten ing saperangan geguritan ingkang tema katresnan kadosta TRESNAKU MARANG SLIRAMU, SEWATES NYAWANG, DUWENI RASA ILANG, lsp, lajeng geguritan ingkang tema kahuripan kadosta LAKUNING JAMAN, KACA PENGILON, BALI MAKARYA, lsp, geguritan ingkang tema pendhidhikan kadosta SISWA SEKOLAH, MURIDKU, lsp sarta geguritan ingkang tema lingkungan kadosta UDAN, MUNGGAH GUNUNG, lsp menika tuladha saperangan geguritan ingkang panyerat pirsani, ngalami lan ngraosaken piyambak.
          Wonten geguritan kahuripan ingkang nginspirasi sanget dening panyerat inggih menika DALAN URIPKU, geguritan menika ngandhut bilih saben pawongan menika bakal manggihi perkawis ingkang rubeda, ananging perkawis ingkang kula adepi menika kula dadosaken tantangan kangge mungkasi perkawis menika. Dados perjalanan urip menika kanthi owah-owah boten nyiutaken rasa iki.
        Menika ugi saged menginspirasi kangge sedaya mawon bilih sedaya perkawis tetep dipunlampahi amargi dalan urip menika sampun wonten garisipun.


 Pemesanan:  Whatsapp 0813-6160-2290